Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Find everything you need to get certified on Fabric—skills challenges, live sessions, exam prep, role guidance, and more. Get started

About Me

ceovinhhuylong

New Member Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam, 71419
CEO Vinh Huy Long - Giám đốc điều hành tại Giải Mộng Việt Nam, chịu trách nhiệm chính cho nội dung tại Giải Mộng Việt Nam – Giải Mã Giấc Mơ, Khám Phá Tiềm Thức. Trước khi nắm giữ vị trí này, ông đã từng làm việc tại nhiều học viện phong thủy, giải mộng, tử vi tâm linh như Học Viện Phong Thủy Minh Việt, Học Viện Phong Thủy Nam Việt, Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Kiến Trúc Phong Thủy Vào Đời Sống, Học viện Khoa học xã hội, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Welink – Trung tâm Tâm lý Chuyên nghiệp, chuyên trang Huyền học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Huyền Số học… Hashtags #ceovinhhuylong #vinhhuylong #giaimongvietnam #giaimongvn #giaimagiacmo
Public Statistics
Name CEO Vinh Huy Long
Location Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam, 71419
Personal web page https://giaimongvn.com/author/ceo-vinh-huy-long
Date Registered ‎06-22-2024 05:47 AM
Date Last Visited ‎06-22-2024 07:18 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎06-22-2024 07:18 AM
My friends