Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

The ultimate Microsoft Fabric, Power BI, Azure AI & SQL learning event! Join us in Las Vegas from March 26-28, 2024. Use code MSCUST for a $100 discount. Register Now

About Me

authormg188

New Member Hồng Kông
Hà Du Long là một doanh nhân được sinh ra tại Hồng Kông và mang quốc tịch Canada khi lớn Hà Du Long theo học trường nam sinh Wah Yan College, Hồng Kông (香港華仁書院), anh là con trai của ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân và vợ hai Lam Quỳnh Anh. - Sinh năm: 1977 - Năm 1998 Anh đã tốt nghiệp Đại học Toronto, Canada, chuyên ngành Kinh doanh. - Năm 2001, Hà Du Long nhận chỉ thị từ cha và tiếp quản hoạt động tại Melco International #authormg188 #ceomg188 #hadulong Thông Tin Liên Hệ: - Địa Chỉ: Hồng Kông - Số Điện Thoại: 0945348094 - Email: authormg188.bz@gmail.com
Public Statistics
Name Hà Du Long
Location Hồng Kông
Personal web page https://mg188.bz/author/hadulong/
Date Registered ‎12-04-2023 01:42 AM
Date Last Visited ‎12-04-2023 03:21 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎12-04-2023 03:21 AM