Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.

About Me

maydemtien

New Member Số 88B Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Máy đếm tiền MASU Nhật Bản được công ty Hoàng Quân nhập khẩu cho ngân hàng, kho bạc đếm tiền polymer VNĐ, cotton, ngoại tệ USD, EUR, tính tổng, cộng dồn, chia mẻ tách tờ, kiểm tra tiền lẫn loại, nhận biết mệnh giá và phát hiện tiền giả công nghệ UV, IR, 3D Scan MASU 888, MASU 999, MASU 666, MASU 5688, MASU 2019, MASU 68 Plus. Địa chỉ: Số 88B Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM Hotline: 028 73 00 99 73 - 0896 449 886 Website: masu.com.vn #maydemtienmasu #maydemtiennhatban
Public Statistics
Name máy đếm tiền masu
Location Số 88B Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Personal web page https://masu.com.vn
Date Registered ‎09-14-2023 02:00 AM
Date Last Visited ‎09-14-2023 03:51 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎09-14-2023 03:51 AM