Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Find everything you need to get certified on Fabric—skills challenges, live sessions, exam prep, role guidance, and more. Get started

About Me

softwarecentrix

New Member 48 Đường Số 13, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Chào mừng bạn đến với Software.Centrix.Asia – nơi cung cấp thông tin và đánh giá đáng tin cậy về các phần mềm hàng đầu. Là một chuyên trang uy tín trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi tự hào là nguồn tài nguyên toàn diện giúp bạn tiếp cận với những công cụ phần mềm mới nhất và tốt nhất, từ ứng dụng doanh nghiệp cho đến các giải pháp phần mềm cá nhân. Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 48 Đường Số 13, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Hotline: 0342 888 222 Email: hotro@centrix.software Website: https://software.centrix.asia/ Đặt hàng tại: https://centrix.software/ Facebook: https://www.facebook.com/centrix.technology #CentriXSoftware, #PhanMemBanQuyen, #TaiKhoanGiaRe, #ChinhHang, #UyTinHangDau, #ThietKe, #HocTap, #LamViec, #DichVuChuyenNghiep
Public Statistics
Name Software Centrix Asia
Location 48 Đường Số 13, An Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Personal web page https://software.centrix.asia/
Date Registered ‎05-19-2024 08:56 PM
Date Last Visited ‎05-19-2024 10:28 PM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎05-19-2024 10:28 PM