Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Find everything you need to get certified on Fabric—skills challenges, live sessions, exam prep, role guidance, and more. Get started

About Me

chamsocthucung1

New Member Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chăm sóc Thú cưng là các công việc liên quan đến việc chăm sóc và “làm đẹp” lại cho thú cưng thông qua các công việc như: cắt tỉa, cạo lông, nhuộm, tắm và vệ sinh cho chó mèo. Ngoài ra ngày nay còn có thêm các hoạt động như: dịch vụ khách sạn cho thú cưng, tư vấn dinh dưỡng, cứu hộ thú cưng…. #chamsocthucung #chamsocthucung #chamsocthucungcung Thông Tin Liên Hệ: - Địa Chỉ: 39/7 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15,Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam - Số Điện Thoại: 0892342138 - email: chamsocthucung1@gmail.com - Website: https://chamsocthucung.co/ Social: - Twitter: https://twitter.com/chamsocthucung1/media - Pinterest: https://www.pinterest.com/chamsocthucung1/ - Behance: https://www.behance.net/chamsocthucung1 - Reddit: https://www.reddit.com/user/chamsocthucung1/ - Youtube: https://www.youtube.com/@chamsocthucung1 - Gravatar: https://gravatar.com/chamsocthucung1 - Google Site: https://sites.google.com/view/chamsocthucung1/ - wordpress: https://chamsocthucung1.wordpress.com/ - 500px: https://500px.com/p/chamsocthucung1?view=photos -Tumblr: https://chamsocthucung1.tumblr.com/
Public Statistics
Name Chăm sóc Thú cưng
Location Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Personal web page https://chamsocthucung.co/
Date Registered ‎05-15-2024 07:24 AM
Date Last Visited ‎05-19-2024 03:37 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎05-19-2024 03:37 AM