Skip to main content
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Register now to learn Fabric in free live sessions led by the best Microsoft experts. From Apr 16 to May 9, in English and Spanish.

About Me

tuankietsv388

New Member
Tuấn Kiệt hiện đang giữ vụ CEO tại trang đá gà trực tiếp SV388. Anh đã gắn bó với công ty hơn 2 năm và đã đưa thương hiệu đá gà trực tuyến này lên một tầm cao mới. Anh đảm nhiệm vai trò điều hành công ty, có thể nói Tuấn Kiệt đã vô cùng khéo léo khi tuyển dụng cho SV388 những người tài. Thông tin chi tiết: Website: https://sv388s.live/tac-gia-tuan-kiet/ Ngày sinh: 12/07/1996. Email: nguyentuankiet.hr@thomosv388.com. Chức vụ: CEO. Bằng cấp: Cử nhân Chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Quê quán: Sóc Sơn, Hà Nội. Nơi làm việc: SV388. #tuan_kiet, #tuan_kiet_sv388, #ceo_tuan_kiet, #ceo_sv388
Public Statistics
Name Tuấn Kiệt
Personal web page https://sv388s.live/tac-gia-tuan-kiet/
Date Registered ‎02-27-2024 08:42 PM
Date Last Visited ‎02-27-2024 10:21 PM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎02-27-2024 10:21 PM