cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
About Me

thepkienlongvn

New Member HCM
Sắt Thép Kiên Long chuyên cung cấp Thép tấm, Thép tấm gân, Thép hình, Thép ống đúc, Thép ống hàn, Thép vuông đặc, Thép tròn đặc, Thép hộp, thép tròn đặc, nhôm tấm, đồng tấm, ray tàu, inox 304, 316 #thepkienlong #thepkienlongvn Location : Số 325 Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP HCM Phone : 0917868607 Gmail : thepkienlong@gmail.com
Public Statistics
Name THÉP KIÊN LONG
Location HCM
Personal web page https://thepkienlong.vn/
Date Registered ‎03-31-2023 02:06 AM
Date Last Visited ‎03-31-2023 03:45 AM
Total Messages Posted 0
Contact Me
Online Status
Offline
Date Last Visited
‎03-31-2023 03:45 AM