cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Fabric is Generally Available. Browse Fabric Presentations. Work towards your Fabric certification with the Cloud Skills Challenge.

Reply
Håkon
Advocate II
Advocate II

Jeg har opprettet et instrumentbord i Power BI-tjenesten og vil dele det med eksterne brukere

Jeg har opprettet et instrumentbord i Power BI-tjenesten og vil dele det med eksterne brukere, men de får ikke tilgang til det. Hva kan problemet være, og hvordan kan jeg løse det?

7 ACCEPTED SOLUTIONS
Sahir_Maharaj
Super User
Super User

Hallo @Håkon,

 

Det kan være flere årsaker til at eksterne brukere ikke får tilgang til ditt Power BI-instrumentbord. Her er noen ting du kan sjekke for å diagnostisere og løse problemet:


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

1. Sjekk delingsinnstillingene: Sørg for at du har riktig delingsinnstilling for ditt instrumentbord. Du kan sjekke dette ved å klikke på "Del" -knappen og sjekke om du har delt det med de riktige brukerne eller gruppene.


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

2. Sjekk sikkerhetsinnstillingene: Sjekk at de eksterne brukerne har riktig tilgangsnivå for å se ditt instrumentbord. Du kan justere dette ved å klikke på "Sikkerhet" -fanen under delingsinnstillingene.

 


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

3. Bruk en delt kobling: Sørg for at du har delt en kobling til ditt instrumentbord, og at brukerne bruker denne koblingen for å få tilgang til det. Du kan generere en delt kobling ved å klikke på "Del" -knappen og velge "Generer kobling".


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

4. Sjekk Power BI-lisenser: Kontroller at eksterne brukere har tilstrekkelig Power BI-lisens for å få tilgang til ditt instrumentbord. Hvis de ikke har en lisens, kan de ikke få tilgang til instrumentbordet uansett hva du gjør.


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

5. Sjekk brukerens nettleser: Noen ganger kan nettleserproblemer hindre eksterne brukere fra å få tilgang til ditt instrumentbord. Sørg for at de bruker en støttet nettleser og at den er oppdatert.


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

Sahir_Maharaj
Super User
Super User

Denne YouTube-videoen kan hjelpe deg: https://www.youtube.com/watch?v=x1xMxRXQ2So 

 

Gi meg beskjed hvis du trenger ytterligere hjelp!


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

View solution in original post

8 REPLIES 8
Håkon
Advocate II
Advocate II

Mange takk Sahir! Dette fungerer for meg! Jeg vil gi beskjed hvis jeg har flere spørsmål!

Sahir_Maharaj
Super User
Super User

Denne YouTube-videoen kan hjelpe deg: https://www.youtube.com/watch?v=x1xMxRXQ2So 

 

Gi meg beskjed hvis du trenger ytterligere hjelp!


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

Sahir_Maharaj
Super User
Super User

Hallo @Håkon,

 

Det kan være flere årsaker til at eksterne brukere ikke får tilgang til ditt Power BI-instrumentbord. Her er noen ting du kan sjekke for å diagnostisere og løse problemet:


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

5. Sjekk brukerens nettleser: Noen ganger kan nettleserproblemer hindre eksterne brukere fra å få tilgang til ditt instrumentbord. Sørg for at de bruker en støttet nettleser og at den er oppdatert.


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

4. Sjekk Power BI-lisenser: Kontroller at eksterne brukere har tilstrekkelig Power BI-lisens for å få tilgang til ditt instrumentbord. Hvis de ikke har en lisens, kan de ikke få tilgang til instrumentbordet uansett hva du gjør.


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

3. Bruk en delt kobling: Sørg for at du har delt en kobling til ditt instrumentbord, og at brukerne bruker denne koblingen for å få tilgang til det. Du kan generere en delt kobling ved å klikke på "Del" -knappen og velge "Generer kobling".


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

2. Sjekk sikkerhetsinnstillingene: Sjekk at de eksterne brukerne har riktig tilgangsnivå for å se ditt instrumentbord. Du kan justere dette ved å klikke på "Sikkerhet" -fanen under delingsinnstillingene.

 


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

1. Sjekk delingsinnstillingene: Sørg for at du har riktig delingsinnstilling for ditt instrumentbord. Du kan sjekke dette ved å klikke på "Del" -knappen og sjekke om du har delt det med de riktige brukerne eller gruppene.


Did I answer your question? Mark my post as a solution, this will help others!

If my response(s) assisted you in any way, don't forget to drop me a "Kudos" 🙂

Kind Regards,
Sahir Maharaj
P.S. Want me to build your Power BI solution?
Data Scientist | Data Engineer | Data Analyst | AI Engineer

➤ Website: https://sahirmaharaj.com

➤ Email: sahir@sahirmaharaj.com

➤ Lets connect on LinkedIn: Join my network of 12K+ professionals

➤ Want me to build your Power BI solution? Lets chat about how I can assist!

➤ Join my Medium community of 30k readers! Sharing my knowledge about data science and artificial intelligence


LinkedIn Top Voice in Artificial Intelligece, Data Science and Machine Learning

Helpful resources

Announcements
PBI November 2023 Update Carousel

Power BI Monthly Update - November 2023

Check out the November 2023 Power BI update to learn about new features.

Community News

Fabric Community News unified experience

Read the latest Fabric Community announcements, including updates on Power BI, Synapse, Data Factory and Data Activator.

Power BI Fabric Summit Carousel

The largest Power BI and Fabric virtual conference

130+ sessions, 130+ speakers, Product managers, MVPs, and experts. All about Power BI and Fabric. Attend online or watch the recordings.

Top Solution Authors
Top Kudoed Authors