cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Güncellemede Ağ Geçidi Bağlantı Hatası

Merhaba 

 

Power BI web de sadece bir rapor kümesi için uzun süredir sürekli aşağıda gibi hata alıyoruz. 7 farklı rapor kümesinden sadece birinde bu hata alınyor. Rapor için kullanılan tablolar farklı rapor kümelerinde de kullanılmaktadır, ancak güncellenme sorunu 

bir rapor kümesinde yaşanıyor. Alınan hataların detaylarını aşağıda iletiyorum. 

Güncelleme sorunu dasktop ta olmazken, sadece web de yaşanıyor. 

 

Sorun çözmek adına aşağıdaki yollarıda denedim, ancak sonuç değişmedi, hata alınmaya devam ediyor. 

Ağ geçidi bağlantısı silinip tekrar oluştu, 

Rapor kümesi web'den silinip tekrar yüklendi birkeç kez,

Power BI Dasktop güncellendi raporunu tekrar yayınladı, 

 

Zamanlanmış

11/14/2017, 3:00:06 AM

11/14/2017, 3:12:38 AM

Başarısız

Ağ geçidi işlemi kullanıcı tarafından açıkça veya sistem zaman aşımı ile iptal edildi.

Küme URI'si:

WABI-WEST-EUROPE-redirect.analysis.windows.net

 

Etkinlik Kimliği:

4c84f712-6077-4c99-85b4-ea24e1834b08

 

İstek Kimliği:

645431a1-b34c-4706-bae4-1817d5ded656

 

Zaman:

2017-11-14 00:12:38Z

 

Status: Needs Info
Comments
v-qiuyu-msft
Community Support

Hi @ssonmez,

 

If the Google translate works fine, the issue should be that one dataset refresh is failed with this error "The gateway operation was explicitly canceled by the user or by the system timeout.", right? 

 

In your scenario, please update the gateway to the latest version then try again. If the issue persists, please run Fiddler with below option enabled, then repeat steps to reproduce the issue. Save all sessions and share .saz file with us. You can update trace file to your OneDrive or Dropbox and share the link here. 

 

Fiddler.PNG

 

By the way, as this is English forum, please post issue in English next time so we can understand the issue better. 

 

 

 

Best Regards,
Qiuyun Yu

Vicky_Song
Impactful Individual
Status changed to: Needs Info
 
Özkan
Frequent Visitor

Hi, i have same problem. Is there anybody solve it?